Bright Star Blogs


Chmod Command
July 27, 2008, 8:12 am
Filed under: Linux

Chmod adalah sebuah command di linux yang mungkin akan sering digunakan anda baik itu sebagai administrator ataupun sebagai user biasa.
Chmod berfungsi untuk merubah permission dari suatu file ataupun direktori.
Jadi anda dapat menentukan siapa yang boleh melihat, merubah, menjalankan file yang ada di linux.
Continue reading

Advertisements